Referendum

Kilka pytań do rozważenia.

1. Czy możesz podać trzy przykłady państw, w których obowiązują JOWy?

2. Czy wiesz jak wygląda scena parlamentarna w tych krajach?

3. Jakie inne ordynacje wyborcze znasz?

4. Czy wiesz co to jest ordynacja „pięcioprzymiotnikowa”?

5. Czy wiesz jakie najbardziej prawdopodobne skutki przyniesie wprowadzenie JOWów w Polsce?

6. Czy znasz obecny mechanizm finansowania partii politycznych w Polsce?

7. Czy wiesz jakie skutki przyniesie całkowita likwidacja finansowania partii politycznych z budżetu?

8. Czy wiesz, w których krajach partie polityczne są finansowane z budżetu, jakie mechanizmy finansowania tam obowiązują i czyje interesy w większości reprezentują wybrani w takim systemie członkowie parlamentu?

9. Czy wiesz, w których krajach partie polityczne nie są finansowane z budżetu, jakie mechanizmy finansowania tam obowiązują i czyje interesy w większości reprezentują wybrani w takim systemie członkowie parlamentu?

10. Czy zdajesz sobie sprawę, że większość ludzi prawdopodobnie nie zadała sobie powyższych pytań, według sondaży większość deklarujących uczestnictwo będzie głosowała za JOWami i likwidcją finansowania partii politycznych z budżetu, a żeby referendum było ważne musi wziąć w nim udział conajmniej 50% uprawnionych do głosowania?